Salon Sài Gòn Tóc – TP. Yên Bái

“Giải pháp quản lý salon tóc 4.0 của MYhair đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các salon tóc như: cung cấp mỹ phẩm, phần mềm quản lý 4.0, phương pháp quản trị nhân sự, giải pháp marketing tổng thể,…Với Sài Gòn Tóc đây là thực sự là một đối tác tuyệt vời. Có MYhair quản lý salon tóc thật dễ dàng và hiệu quả. Tôi tin rằng các giải pháp quản lý và phát triển salon 4.0 của MYhair sẽ giúp các salon thành công hơn.”

Nguyễn Khắc Dũng – Giám đốc Sáng tạo salon tóc Sài Gòn Tóc

Chia sẻ